X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Zarządzenie nr 1 z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 1 z dnia 5 lutego 2021 r.

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu

w sprawie warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych (wynikających z różnic programowych), w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19),  odbywających się w dniach 22-30 stycznia 2021 r.

 

§ 1

1.       Egzaminy klasyfikacyjne mają formę pisemną.

2.       Słuchacz zobowiązany jest wykonać klasyfikacyjną prace egzaminacyjna samodzielnie.

3.       Słuchacz otrzymuje klasyfikacyjną prace egzaminacyjne na wskazany przez niego adres e-mail. Prace egzaminacyjna przesłane są Słuchaczowi z konta pocztowego liceumkk@gmail.com, w formacie dokumentu word i/lub pdf.

4.       OtrzymanąÂ  pracę egzaminacyjna Słuchacz   uzupełnia o: swoje  Nazwisko imię, oraz zaznacza  w klasyfikacyjnej pracy egzaminacyjnej prawidłowe odpowiedzi (poprzez podkreślenie prawidłowej odpowiedz lub zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi znakiem: X lub pogrubienie odpowiedzi), a w przypadku pytania otwartego poprzez udzielenie na nie odpowiedzi pisemnej.

5.       Uzupełniony plik word zawierający klasyfikacyjną prace egzaminacyjną lub zeskanowaną do pliku pdf lub jpg wydrukowaną  prace egzaminacyjną (osobno z każdego przedmiotu) należy  jako załącznik  odesłać we wskazanym w § 2 zarządzenia terminie,  na adres liceumkk@gmail.com lub dostarczyć wydrukowane prace egzaminacyjnąÂ  osobiście lub przez posłańca we wskazanym w § 2, do siedziby kancelarii szkoły mieszczącej się
w Fundacji Dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Grunwaldzka 27 (II piętro).

6.       W przypadku niemożności wydrukowania lub zeskanowania pracy egzaminacyjnej, należy wykonać prace egzaminacyjna w odrębnym pliku word lub  czytelnie na kartce papieru - osobno każdy przedmiot, wpisując: swoje imię i nazwisko, Egzamin z przedmiot: (tu wpisać odpowiednio nazwę przedmiotu) semestr pierwszy,  oraz nr pytań wraz z właściwą odpowiedzią, np. 1 a, 2 b, 3 c, itp.. oraz w przypadku pytania otwartego wpisać odpowiedz. Tak przygotowaną prace egzaminacyjna należy przesłać w terminie i formie wskazanej w powyższym punkcie 5,  jako załącznik e-mailem na adres liceumkk@gmail.com lub dostarczyć osobiście lub przez posłance, do siedziby Fundacji we wskazanym terminie.

 

 

§ 2

1.       Klasyfikacyjne prace egzaminacyjna zostaną  przesłane na wskazany przez Słuchacza adres e-mail  w dniu 13 lutego 2021r., najpóźniej do godziny 13.00.  Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 13 lutego 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 13 lutego  2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach od 13.00 do 20.00.

2.       W szczególnych przypadka lub w miarę bieżących potrzeb dopuszcza przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych w innych terminach.

 

 

§ 3

Niniejsze zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2021 r.

 

 

 wstecz
hermesbirkinae parsmovies