X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Kursy dla handlowców

Proponujemy niżej wymienione kursy


1. Komputerowej obsługi sklepu i magazynu

Nabycie umiejętności z zakresu m.in.: obsługi komputera w zakresie programów stosowanych w działalności handlowej; obsługi kas fiskalnych; poznanie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem sklepu i magazynu.

2. Kursy dla kandydatów na akwizytorów

Szkolenie ma na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania czynności typowych dla zawodu akwizytora, w tym dotyczących m.in.: podstaw prawnych sprzedaży akwizycyjnej; metod przekonywania, perswazji, reklamy, propagandy; sposobów wywoływania zmian postaw w sytuacji kupna-sprzedaży; wiedzy towaroznawczej.

3. Prowadzenia magazynu /hurtowni /z zastosowaniem komputera

Przekazanie słuchaczom podstawowego zasobu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia magazynu/hurtowni, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: przyjęcia odpowiedzialności materialnej; przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zgodnie z zasadami techniki i technologii magazynowej; sporządzania dokumentów magazynowych i prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; kierowania działalnością magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

4. Obsługi komputera + kasy + minimum sanitarne

Nabycie umiejętności obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania oraz obsługi kasy fiskalnej Nabycie wiedzy z zakresu wymagań sanitarnych w handlu.

5. Magazyniera - hurtownika

Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu: gospodarki magazynowej; marketingu; fakturowania; tworzenia sprawozdań i analiz; podstaw obsługi komputera oraz programu Subiect; a także zasad bhp.

6. Obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych


Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych.

7. Obsługi komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej


Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: obsługi podstawowych programów komputerowych; budowy i zasad działania kas fiskalnych; oraz obsługi klienta.

8. Nowoczesnego sprzedawcy

Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu m.in.: nawiązywania kontaktu z klientem; podstaw prowadzenia negocjacji handlowych; organizacji i technik sprzedaży; podstaw marketingu; zasad funkcjonowania firmy handlowo - usługowej; prowadzenia dokumentacji; wybranych zagadnień z zakresu księgowości.

9. Techniki sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta

Zapoznanie słuchaczy z: zasadami towaroznawstwa; metodami aktywizującymi sprzedaż; oraz finansowo-rachunkową stroną sprzedaży.

10. Sprzedawcy-handlowca


Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych m.in. z zakresu: technik oraz form sprzedaży; podstaw towaroznawstwa; oraz podstaw obsługi klienta.

11. Magazyniera z obsługą wózka widłowego

Nabycie umiejętności zawodowych z zakresu: technologii pracy w magazynie; zasad załadunku i rozładunku kontenerów w magazynie; budowy oraz obsługi wózków jezdniowych; a także bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

12. Magazyniera-sprzedawcy

Nabycie umiejętności z zakresu: gospodarki magazynowej; organizacji zaopatrzenia; podstaw marketingu; etyki kupieckiej; organizacji oraz technik sprzedaży; kryteriów doboru kas fiskalnych oraz ich obsługi.

13. Magazyniera

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu magazyniera w zakresie: przyjęcia odpowiedzialności materialnej; przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii magazynowej; sporządzania dokumentów magazynowych, prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; kierowania działalnością magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

14. Magazyniera z obsługa wózków jezdniowych, komputera i praktycznymi aspektami realizacji zasad GHP/GMP

Celem kursu jest nabycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych dla pracownika magazynu i hurtowni; zapoznanie się z wiedzą związaną z towaroznawstwem, z zagadnieniami dotyczącymi źródeł i warunków zakupu towarów; wyposażenie w zdolność wypełniania odpowiedniej dokumentacji; nabycie umiejętności przyjmowania, wydawania i sprzedaży towaru. Przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia wózka jezdniowego i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka; zapoznanie z zasadami BHP; bezpieczeństwem pożarowym oraz zasadami higieny w handlu żywnością. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.

15. Handlowca

Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dotyczących: podstaw funkcjonowania firmy handlowo - usługowej; marketingu i reklamy w handlu; technik i form sprzedaży hurtowej i detalicznej; płatności; prowadzenia dokumentacji handlowej; fakturowania; obsługi programu SUBIEKT.

16. Sprzedawcy z językiem Niemieckim

Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu: towaroznawstwa; technik sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych oraz komputera; zasadami GHP/GMP; oraz nabycie umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim (w stopniu podstawowym)w pracy zawodowej.wstecz
hermesbirkinae parsmovies