X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Kursy pedagogiczne

Proponujemy niżej wymienione kursy


1. Pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Nabycie kwalifikacji pedagogicznych. Program Ramowy Ministerstwa Edukacji Nardowej - Warszawa 1993 rok.

2. Wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży

Przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęć; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku. Wymagania stawiane kandydatom: - ukończone 18 lat; - wykształcenie co najmniej średnie.

3. Kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówki, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

4. Kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Celem kursu jest przygotowanie kadry kierowniczej i wychowawczej do prowadzenia obozów wędrownych oraz wycieczek szkolnych dla młodzieży z placówek oświatowo -wychowawczych. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy ze szkół publicznych i niepublicznych oraz inne osoby uprawnione do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej. Kursanci zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu turystyki szkolnej, dokumentacji pedagogicznej i finansowej, zagadnień bhp, prowadzenia wycieczki - zajęcia praktyczne.

5. Kształcenia w kierunku "Jak się uczyć"

Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z zasadami prowadzenia notatek, pracy z podręcznikiem oraz sposobami utrwalania zapamiętanego materiału. Tematyka kursu obejmuje min: szczegółową rolę pamięci i uwagi w procesie uczenie się, umiejętność sprawnego czytania, samokształcenie

6. Przygotowania do matury - mat, j.pol, geog, fiz, wos, hist.

Celem kursu jest powtórzenie materiału obejmującego wszelkie informacje przekazywane uczniom podczas lekcji matematyki, języka polskiego, geografii, fizyki, wos-u i historii oraz utrwalenie nabytej przez uczniów wiedzy.

7. Opiekunki osób starszych i dzieci z modułem języka angielskiego

Przygotowanie do wykonywania usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osób starszych i dzieci.Zapoznanie z podstawami wiedzy teoretycznej związanej z wiekiem starszym, dolegliwościami występującymi w tym okresie: choroby i ich przyczyny, potrzeby osób starszych. Zaznajomienie z podstawowymi regulacjami prawnymi. Nabycie umiejętności pielęgnacyjnych oraz z zakresu przygotowania posiłków. Zapoznanie z podstawami wiedzy teoretycznej związanej z rozwojem dziecka, uwarunkowaniami psychologicznymi i medycznymi, potrzebami dzieci, przyczynami i objawami chorób wyst. u dzieci.

8. Opiekunki społecznej

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac opiekuna w domach pomocy społecznej. Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zakresu niezbędnych informacji dotyczących m.in.: statusu prawnego, funkcji i zadań domu pomocy społecznej oraz roli i zadań opiekuna w tymże domu, jak również podstaw wiedzy z zakresu: psychologii, psychiatrii, gerontologii, higieny, pielęgnacji i rehabilitacji.
wstecz
hermesbirkinae parsmovies