X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Kursy w zakresie eksploatacji dźwigu

Proponujemy niżej wymienione kursy


1. Konserwatorów żurawi samojezdnych

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji oraz do egzaminu dającego uprawnienia konserwatora żurawi samojezdnych w zakresie wyposażenia elektrycznego i mechanicznego (EM) lub wyposażenia mechanicznego (M). Liczba godzin na kursie uzależniona jest od kategorii uprawnień: - konserwacja żurawi z wyposażeniem elektrycznym i mechanicznym (EM): do 245 godzin; - konserwacja żurawi z wyposażeniem mechanicznym (w tym i hydraulicznym M): do 200 godzin. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.

2. Obsługi dźwignic

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu dozorowego

3. Obsługi suwnic

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy. Szkolenie dzieli sie na trzy warianty: I - dla kandydatów do obsługi suwnic o specjalnym przeznaczeniu (110 godzin); II - dla kandydatów do obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny (praca na wysokości)(90 godzin); III - dla obsługujących suwnice sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo (60godzin).

4. Obsługi dźwigów

Kurs trwa 54 godziny w tym 15 godzin zajęć praktycznych. Kandydaci powinni mieć ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, świadectwo ukończenia co najmniej szkoły podstawowej oraz praktykę miesięczną pod kierunkiem doświadczonego pracownika. Kursanci zostaną zapoznani z charakterystyką wind i ich podziałem, podstawowymi zespołami wind, przepisami bhp, organizacją pracy i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

5. Obsługi i konserwacji dźwignic

Wiadomości o UDT; ogólne informacje o dźwignicach, zawiesiach; znajomość przepisów BHP

6. Obsługi podestów ruchomych

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi podestów ruchomych. Szkolenie podzielone jest na trzy kategorie: Kategoria IIIP - do obsługi podestów ruchomych przewoźnych i stacjonarnych (30 godzin), Kategoria IIP - do obsługi podestów ruchomych wiszących stacjonarnych i wiszących przejezdnych (56 godzin), Kategoria IP - do obsługi podestów ruchomych samojezdnych (osoby obsługujące podesty ruchome samojezdne zainstalowane na podwoziach dostosowanych do poruszania się po drogach publicznych powinny posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii) (34 godziny). Słuchacze nabędą wiedzę dot.: budowy i działania podestów ruchomych, przepisów i zasad związanych z obsługą tychże podestów, przepisów dozoru technicznego, przepisów bhp w zakresie ogólnym oraz związanych z obsługą podestów ruchomych. Wśród umiejętności pozyskanych przez słuchaczy wymienia się: prawidłową obsługę podestów ruchomych, prawidłową reakcję w razie awarii podestu ruchomego, postępowanie zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz ppoż. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.

7. Obsługi suwnic i elektrowciągów

Nabycie umiejętności obsługi suwnic / suwnic o specjalnym przeznaczeniu, suwnic hakowych sterowanych z kabiny, suwnic sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo. Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.

8. Obsługi żurawików wiszących

Budowa i obsługa żurawi, przepisy bhp, eksploatacja żurawi, usuwanie awarii. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.

9. Obsługi zawiesi hakowych

Budowa zawiesi, lin i zbloczy, zasady doboru zawiesi i bezpiecznego przemieszczania ładunku, obowiązki i czynności hakowego.

10. Hakowych dźwignic

Kurs przygotowuje do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi. Uczestnik kursu powinien mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową oraz posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu hakowego. Tematyka kursu obejmuje: przepisy bhp, ogólne wiadomości o dozorze technicznym, budowę zawiesi i pomocniczego sprzęt przeładunkowy, rodzaje sygnałów porozumiewawczych w ruchu dźwignic,zasady podwieszania ładunku do przemieszczania na zawiesiach linowych.

11. Obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego drogą radiową

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, wciągników wciągarek. Kursanci zostaną zapoznani z przepisami bhp, klasyfikacją suwnic, rodzajami wciągników, obowiązkami hakowego i obsługującego suwnice. Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.

12. Konserwatora podestów ruchomych

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do uzyskania kwalifikacji konserwatora podestów ruchomych, a także przygotowanie do egzaminu w celu uzyskania uprawnień do samodzielnego przeprowadzania konserwacji podestów ruchomych. Czas trwania kursu jest zależny od kategorii uprawnień: - dla kategorii EM (elektromechanik): wiszące - 135 godzin; masztowe - 145 godzin; samojezdne - 147 godzin; - dla kategorii M (mechanik): wiszące - 92 godziny; masztowe - 102 godziny; samojezdne - 120 godzin; - dla kategorii E (elektryk): wiszące - 79 godzin; masztowe - 79 godzin; samojezdne - 61 godzin. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.

13. Obsługi przeciągarek kolejowych

Nabycie przez słuchaczy wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy przy obsłudze przeciągarek kolejowych.wstecz
hermesbirkinae parsmovies