X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Kursy w zakresie energetyki

Proponujemy niżej wymienione kursy


1. Palacza kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).

2. Zasad eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych


Teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania poszczególnych czynności eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach gazowych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych - gazowych.

3. Urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 KV. Prace pomiarowo-kontrolne.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych wykonywanych podczas eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki. Tematyka kursu obejmuje m.in.: pomiary i przyrządy pomiarowe, zakres i częstotliwość ich wykonywania, wymagania techniczne oraz ćwiczenia praktyczne.

4. Obsługi elektronarzędzi

Nabycie umiejętności obsługi elektronarzędzi, poznanie zasad ochrony przeciwporażeniowa, użytkowania narzędzi w różnych warunkach środowiskowych.

5. Dozoru lub eksploatacji sieci, instalacje urządzeń elektroenergetycznych

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w warunkach normalnych i zakłóceniowych, z prawidłową organizacją robót konserwacyjnych i remontowych. Tematyka kursu obejmuje: zasady eksploatacji urządzeń, zasady racjonalnej gospodarki energią elektryczną oraz organizację prac konserwacyjno-remontowych.

6. Montera urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Remonty; instalacje centralnego ogrzewania; znaj. zagadnień zw. z węzłem ciepłowniczym, maszyn i urządzeń, materiałów i projektów.

7. Obsługi autoklawów

Teoretyczne i techniczne podstawy sterylizacji, budowa urządzeń do sterylizacji, obsługa, naprawa i zasady konserwacji urządzeń do sterylizacji, przepisy bhp.

8. Obsługi tlenowych instalacji medycznych

Znajomość ogólnych wiadomości o tlenie, urządzeń ciśnieniowych; obsługa butli stalowych tlenowych oraz rurociągów tlenowych.

9. Obsługi butli z tlenem medycznym

Znajomość urządzeń napełniania tlenu; zagadnień UDT, bhp i p. poż.; obsługa urządzeń napełniania tlenu.

10. Eksploatacji sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności obsługi i konserwacji przy prowadzeniu eksploatacji sprężarek jedno - i wielostopniowych, układów sprężarkowych oraz instalacji sprężonego powietrza. Przygotowanie słuchaczy do egzaminu celem uzyskania świadectw kwalifikacyjnych wymaganych na stanowiskach eksploatacji.

11. Seminarium do odnowienia uprawnień energetycznych G-1


Przygotowanie do egzaminu na odnowienie świadectwa kwalifikacyjnego G-1 przed Komisją URE

12. Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych i energetycznych

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uprawnienia elektroenergetyczne i/lub energetyczne przed Komisją Kwalifikacyjną URE.

13. Eksploatacji urządzeń elektromagnetycznych o napięciu wyższym od 1KV

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

14. Transportowania butli gazowych, tlenowych i acetylenowych wózkami widłowymi w transporcie wewnątrz zakładu.

Zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi dotyczącymi transportu wewnątrzzakładowego towarów niebezpiecznych klasy 2.wstecz
hermesbirkinae parsmovies