X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Kursy z zakresu BHP

Proponujemy niżej wymienione kursy


1. Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Celem szkolenia jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp; organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych; ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy raz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych; metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bhp; popularyzacji problematyki bhp.

2. Szkoleń okresowych bhp

Celem szkoleń okresowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Szkolenia te przeznaczone są dla: – pracowników administracyjno – biurowych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracowników na stanowiskach robotniczych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); - pracowników inżynieryjno technicznych (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); – pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć).

3. BHP przy pracy na wysokości

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami bhp obowiązującymi przy wykonywaniu pracy na wysokości.

4. Pierwszej pomocy przedlekarskiej

Celem seminarium jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

5. Ochrony przeciwpożarowej

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi: - podstawowych przepisów prawnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego; - zagrożeń pożarowych obiektów, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru; - zadań i obowiązków pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, a także w przypadku powstania pożaru; - ewakuacji ludzi i mienia; - rodzajów oraz zasad użycia środków gaśniczych.

6. Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

Szkolenie na zapoznacie jej uczestników z zasadami działania SIP

7. Pierwszej pomoc w wypadkach przy pracy

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie wyznaczonych pracowników (organizatorów i uczestników systemu pierwszej pomocy) do organizowania, utrzymywania i uczestniczenia w sprawnym systemie pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

8. Ergonomii na stanowisku pracy


Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z prawidłowym przygotowaniem stanowiska pracy.

9. Metodyki instruktażu BHP na stanowisku pracy

Przygotowanie do prowadzenia instruktażu stanowiskowego w oparciu o elementarną wiedzę z zakresu andragogiki.wstecz
hermesbirkinae parsmovies